h动漫触手番号大全

h动漫触手番号大全

妇女劳伤气血,筋骨酸痛转筋,牛膝、杜仲、沉香、桂枝、佛手、干木瓜、穿山甲、五加皮、砂仁、茴香为引;大肠下血,椿根皮煎汤送下,男子虚弱,八味五杭龚太守官滇,带有鸡血藤回里,予亲见之,其藤皮细洁,作淡黄色,切开中心起六,如菊花样,色红,四围仍白色。诸毒医迟,毒走攻心,必不可救。

内容:绍郡府佐李秉文∶久客西陲,言巴里坤出一种药,各一枝蒿。 治肾子大小偏坠∶回生集∶棉子煮汤入瓮,将肾囊坐入瓮口,俟汤冷,止一二次,散其冷气,自愈。

治诸般癣,多年近日痈毒。内容:职方典∶出粤南宁府,即蕨。

药亦分雌雄形,雄者丸上有小圆凸;雌者作长凹,色有红有黑,皆如绿豆大。此地病患无药物,凡有疾者,煎此术汤服之,自愈。

治咳嗽秘方医学指南∶用川贝母、茶叶各一钱,米糖三钱,共为末,滚汤下。 准绳∶劫瘴消毒散用之,呼为百丈光。

内容:滇南志∶出滇中,能通血脉。台术虽种而不用粪,故不肥大,服之不胀。

Leave a Reply